binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

پذیرش درخواست عضویت مردادماه ۱۴۰۱ انجمن عکاسان نگاه

پذیرش درخواست عضویت مردادماه ۱۴۰۱ انجمن عکاسان نگاه

ثبت نام از متقاضیان عضویت در انجمن عکاسان نگاه

از ۲ تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۵ روز 

از طریق سایت انجمن از قسمت ثبت نام وارد شده

اطلاعات و آثار و مدارک مورد نیاز را با حجم اعلام شده بارگزاری کرده

مبلغ داوری را از طریق درگاه پرداخت نمایید

تا پس از پایان مهلت ثبت نام ظرف مدت ۵ روز داوری و اسامی پذیرفته شدگان در اخبار سایت اعلام خواهد شد

 و بعد  برای تکمیل مبلغ شهریه سالانه را پرداخت می نمایید.

واژه‌های کلیدی:  عضویت, ثبت نام, انجمن نگاه,عکاسی, عکاس
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳