binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

تبریک سال نو

تبریک سال ۱۴۰۰

به نام خالق زیبایی ها

در سال گذشته با توجه به همه گیری ویروس کرونا  هنرعکاسی هم مانند بسیاری از فعالیت ها تحت تاثیر این بیماری مشکلات زیادی را تجربه کرد. فعالیت های عکاسی که تحت تاثیر تحریم ها وضعیت چندان مناسبی نداشت با بحران کرونا شرایط بسیار سختی برای عکاسان بوجود آورد و فعایت های کاری و مالی را یا به تعطیلی کشاند و یا کاهش  درامد ها جوابگوی نیازهای زندگی نبود.

در بخش هنری عکاسی (فعالیت های شخصی و یا گروهی که در انجمن با همراهی اعضا ) انجام میشد هم با ممنوعیت تردد به شهرهای دیگر  سفرهای عکاسی برگزار نشد و همجنین با تعطیلی نمایشگاه ها و گالری های هنری فعالیت در برگزاری نمایشگاه ها هم تحت تاثیرقرار گرفته و به کمترین تعداد نمایشگاه در سرتاسر کشورها و تمامی رشته های تجسمی رسید همچنین دیدار شما عریران در نشست های تخصصی هم میسر نشد .

امیدوارم در سال جدید  با افزایش واکسیناسیون در سطح وسیع در تمامی کشورها و همچنین کشور عزیزمان ایران بتوانیم همه فعالیت ها هنری و همچنین روال طبیعی زندگی را از سر گرفته و سالی پر از فعالیت و نشاط و شادی و سلامتی و برکت با موفقیت های فراوان  را پیش رویداشته باشیم .

مدیرعامل انجمن عکاسان نگاه

مهدی پاسگر

واژه‌های کلیدی:  نوروز,سال ۱۴۰۰, عکاسی,تبریک سال نو, انجمن عکاسی,انجمن نگاه,مهدی پاسگر
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹