binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

اعلام فراخوان برای کاندیداهای شرکت در انتخابات انجمن

اعلام فراخوان برای کاندیداهای شرکت در انتخابات انجمن

با سلام

قابل توجه اعضا محترم انجمن عکاسان نگاه

با توجه به لزوم برگزاری مجمع برای انتخابات هیات مدیره و بازرسی که از دیماه ۱۳۹۹به ۲ دلیل تا به امروز
انجام نشده(۱-عدم صدور مجوز از طرف وزارت کشور بعلت همه گیری کرونا  ۲- برای حفظ سلامتی اعضا از
طرف هیات مدیره انجمن).

تحت هر شرایط بعد از پایان موج ۵ همه گیری باید به سرعت انجام و مراحل قانونی برای ارائه به وزارت کشور
و اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

بنابراین طی نامه رسمی به اعضا انجمن اعلام و اطلاع رسانی می شود که در صورت تمایل برای کاندید شدن
در هیات مدیره -بازرسی با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده ظرف مدت ۵ روز اقدام نمایند.

الف: (شرایط عمومی)
۱- داشتن حداقل ۲ سال عضویت در انجمن
۲- سابقه فعالیت در کارگروه های انجمن
۳-  در صورت نداشتن سابقه کار در کارگروه ها  داشتن تخصص های مورد نیاز انجمن( کارشناس مالی برای
خزانه داری - کارشناس فناوری اطلاعات برای فعالیت در کارگروه سایت انجمن )  در صورت بررسی و تایید
پذیرفته خواهد شد.

ب: (بررسی سوابق و اطلاعات کاندیدا ها توسط اعضا هیات مدیره)
به اعضایی که در این مرحله مورد تایید هیات مدیره باشند اطلاع داده میشود که نامه درخواست کاندیداتوری
خود را بصورت کتبی نوشته و برای مدیرعامل ارسال نمایند (در صورت امکان بخشی را در وب سایت انجمن
فعال خواهیم کرد که از طریق سایت درخواست خود را ثبت نمایید).
- به پذیرفته شده ها اطلاع رسانی خواهد شد

تبصره: مصاحبه ای هم بصورت تلفنی با کاندیدا ها خواهیم داشت که شرایط خاصی راطی گفتگو برای اطلاع
اعلام خواهیم کرد (توسط مدیرعامل).

هدف مشخص شدن هر چه سریعتر کاندیدا ها است تا در صورت رسیدن به تعداد مورد نیاز در اولین فرصت
که شرایط بیماری کرونا اجازه بدهد سالنی را برای برگزاری انتخابات هماهنگ وروزنامه کثیرالنتشار را برای
اعلام انتخابات چاپ کنیم و بعلت هزینه های مالی سنگین با لطف و حمایت و حضور اکثریت اعضا در مرحله
اول انتخابات را برگزار نماییم.

اعضا محترم پس از مطالعه این نامه و فراخوان رسمی در صورت تمایل و داشتن شرایط ابتدا به مدیرعامل
از طریق رسانه اجتماعی(واتس اپ) پیام بدهند.

مهلت برای تماس و اطلاع شما از تاریخ نامه ۵ روز می باشد

 

واژه‌های کلیدی:  کاندیداـ هیات مدیره ـانتخابات ـ
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۵/۲۹