binder

انجمن عکاسان نگاه

Negah Photographer's Society

تاریخچه بازگشت

نحوه شکل گیری انجمن عکاسان نگاه

انجمن عکاّسان نگاه در سال ۱۳۸۵ فعالیت هنری خود را در زمینه آموزشی و ارتقای سطح علمی علاقه مندان آغاز نموده و در سال ۱۳۸۷ موّفق شد به عنوان یک انجمن مردم نهاد از وزارت کشور پروانه فعالیت دریافت نماید. انجمن عکاسان نگاه در دی ماه ۱۳۹۵ با عنوان موسسه‌ی غیر تجاری با شماره ثبت ۴۰۵۷۲ و شناسه ملّی ۱۴۰۰۶۴۷۰۱۷۲ به فعالیت‌های ارزشمند خود ادامه داده است.

یکی از اهداف قابل توجه انجمن، ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و بینش عمومی در راستای توسعه و اشاعه‌ی فرهنگ و هنر عکاّسی بوده و خواهد بود.

عضویت در انجمن عکاسان نگاه در سه سطح طلایی، نقره‌ای و برنزی بوده و فقط مختص هنرمندان حرفه‌ای نیست، حتّی علاقه‌مندانی که با مباحث پایه عکاسی هم آشنایی دارند می‌توانند به عضویت رسمی درآمده و فعالیت نمایند.

هر ساله به تعدادی از اساتید و پیشکسوتان هنر عکاسی در شاخه‌های مختلف، عضویت افتخاری اعطا می‌گردد که این مهم پشتوانه‌ی ارزشمندی برای انجمن می‌باشد.

انجمن عکاّسان نگاه در مدت دوازده سال فعّالیّت خود ۴۰۶ نشست هفتگی و کارگاه‌های تخصصی و ۱۵ نمایشگاه گروهی عکس و ۸۰ سفر عکاّسی را در کارنامه‌ی درخشان خود دارد.